O nas

RWE Stoen Operator Sp. zo.o.

RWE Stoen Operator zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy i realizuje zadania operatora systemu dystrybucyjnego. 
Dostarcza energię 900 tysiącom klientów w Warszawie i gminach ościennych. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom RWE Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci.
 
RWE Stoen Operator rozpoczęło działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. Inwestycje w rozwój i modernizację infrastruktury energetycznej warszawskiej sieci w latach 2002–2008 przekroczyły kwotę 750 milionów złotych.


RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 
ul. Piękna 46 
00-672 Warszawa
NIP: 525 238 60 94
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000270640
Nr konta: 27124062471111000049786116
Wysokość kapitału zakładowego: 2 628 938 750,00 zł (wpłacony w całości)