O nas

RWE Stoen Operator Sp. zo.o.

RWE Stoen Operator zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy i realizuje zadania operatora systemu dystrybucyjnego.

Dostarcza energię 964 tysiącom klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom RWE Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci.

RWE Stoen Operator rozpoczęło działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną.

RWE Stoen Operator dba, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej. Wykonują także niezbędne prace eksploatacyjne, czuwając całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.


RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 
ul. Piękna 46 
00-672 Warszawa
NIP: 525 238 60 94
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000270640
Nr konta: 27124062471111000049786116
Wysokość kapitału zakładowego: 2 628 938 750,00 zł (wpłacony w całości)