Dokumentacja techniczna

 

Wydział Dokumentacja Techniczna Sieci
pn.- pt. 8.00-14.00
ul. Oszmiańska 20
T:48 22 821 4326

F:48 22 821 3325
E-Mail do Wydział Dokumentacja Techniczna Sieci

Ofertę kierujemy do:  

  • Firm prowadzących prace eksploatacyjne urządzeń inżynieryjnych (np. telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych, wodociągowych itp.) na terenie Warszawy
  • Inwestorów prowadzących prace budowlane
  • Biur projektowych (zajmujących się projektowaniem m.in. sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych, projektami budynków i innych obiektów)
  • Rozpoczynających budowę zarówno do firm, jak i klientów indywidualnych


Usługi świadczone przez wydział Dokumentacja Techniczna Sieci:
 
1) wykonanie i potwierdzenie inwentaryzacji sieci elektroenergetycznej dla zadań:

  • kolizja (inwentaryzacja w trasie projektowanego urządzenia)
  • modernizacja sieci innogy
  • przyłączenie do sieci innogy

2) aktualizacja inwentaryzacji sieci elektroenergetycznej (już istniejącej, wykonanej w innogy)
3) informacje branżowe dotyczące urządzeń elektroenergetycznych sieci innogy Stoen Operator (wgląd do dokumentacji sieci elektroenergetycznej)
 
Usługi zawarte w punktach 1-2, są odpłatne, realizowane na podstawie wniosku Zlecenie wykonania usługi.
Informacje dotyczące urządzeń elektroenergetycznych sieci innogy Stoen Operator (punkt 3) udzielane są nieodpłatnie w siedzibie wydziału Dokumentacja Techniczna Sieci przy ul. Oszmiańskiej 20 (Wniosek o udzielenie informacji dotyczącej urządzeń elektroenergetycznych).


Dokumenty wymagane do wykonania usługi
Aby usługa została przyjęta do realizacji, Klient zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednich dokumentów (w zależności od rodzaju usługi oraz celu, w jakim usługa jest zamawiana). W Tabeli 1 umieszczone zostały rodzaje dokumentów dla poszczególnych usług.

Tabela 1


rodzaj usługi

uszczegółowienie zadania

niezbędne dokumenty
wykonanie inwentaryzacjikolizja1- wniosek zlecenie wykonania usługi
- opinia ZUD
- mapa ZUD (skala 1:500, 1:1000)
modernizacja sieci innogy2- wniosek zlecenie wykonania usługi
- mapa do celów projektowych (skala 1:500, 1:1000)
przyłączenie do sieci lub innogy1 lub 2- wniosek zlecenie wykonania usługi
- mapa do celów projektowych (skala 1:500, 1:1000)
- TWP (Techniczne Warunki Przyłączenia lub Specyfikacja Zadania)
aktualizacjaaktualizacja inwentaryzacji- wniosek zlecenie wykonania usługi
- oryginał inwentaryzacji innogy

1 - należy wrysować trasę projektowanego urządzenia
2 - należy zaznaczyć obszar do wykonania inwentaryzacji
 
UWAGA: Akceptowane są zarówno oryginały jak również kolorowe ksero map do celów projektowych oraz map ZUD. Są one wykorzystywane wyłącznie do celów poglądowych i są zwracane klientowi przy odbiorze zlecenia.
 
Cennik usług

Usługi świadczone w wydziale Dokumentacja Techniczna Sieci są odpłatne. Jako kryterium ceny dla inwentaryzacji została przyjęta jednostka podstawowa, uwzględniająca obszar podlegający inwentaryzacji, bądź długość projektowanego urządzenia.
1 jednostka podstawowa – 134,00 zł

Aktualizacje inwentaryzacji są obciążane na podstawie roboczo – godzin. Ilość roboczo-godzin, zależy od nakładu pracy oraz ilości zaistniałych zmian na sieci.
1 roboczo - godzina – 67,00 zł

 

Istnieje możliwość uzyskania również wersji cyfrowej usługi (rysunek w formacie dwg) na płycie CD.  Wersja cyfrowa usługi to dodatkowy koszt w wysokości 20% wartości wykonanej usługi.

Podane powyżej wartości są cenami netto i należy doliczyć do nich podatek VAT (23%).

 

Tabela 2

usługauszczegółowione zadaniejednostka podstawowa
kryterium wycenyterenmapa 1:500mapa 1:1000
Wykonanie i potwierdzenie inwentaryzacjikolizjametr bieżący100mb20cm10cm

modernizacja

powierzchnia
5000m220cm x 10cm10cm x 5cm
przyłączeniemetr bieżący/powierzchnia100mb/ 5000m220cm/20cmx10cm10cm/10cm x 5cm
aktualizacja inwentaryzacjiroboczo-godzina


W przypadku gdy na wskazanym obszarze nie występują urządzenia należące do innogy Stoen Operator, koszty inwentaryzacji liczone są według roboczo-godzin, w zależności od nakładu pracy.
 
Ważność inwentaryzacji
 
Inwentaryzacje kabli posiadają określony czas aktualności, ze względu na ciągłe zmiany zachodzące na sieci.

  • Inwentaryzacja do celów projektowych ważna jest 7 miesięcy od daty wykonania (umieszczonej na rysunku z inwentaryzacją).
  • Inwentaryzacja do celów wykonawczych ważna jest 3 miesiące. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania aktualizacji inwentaryzacji, przed rozpoczęciem robót w terenie.